Göteborgs universitets undervisning sker i en mängd olika lokaler runt om i Göteborg, men även på Tjärnö, i Mariestad och Steneby. Oavsett om du studerar på Konstnärliga fakulteten, Handelshögskolan eller Sahlgrenska akademin så är du framförallt i vad vi kallar för Göteborgs universitets lokaler.

4294

Översikt; Kursplan; Kurslitteratur; Examinationsmoment; Generella bestämmelser ; Övriga dokument. Information om möjliga avsteg från kursplan/utbildningsplan 

För tillträde till kurser inom programmet kan andra behörighetsvillkor ställas än ovanstående. Dessa villkor föreskrivs genom aktuell kursplan. URVAL OCH PLATSGARANTI. Betyg (60 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna).

Socionom gu kursplan

  1. Tempo guldhedstorget
  2. Girls locker room nude

URVAL OCH PLATSGARANTI. Betyg (60 procent av platserna) och resultat från högskoleprovet (40 procent av platserna). kursplan inom ett år efter ändringen. Därefter prövas i varje enskilt fall om examination får göras enligt den äldre kursplanen. Om kursen helt upphör kan den examineras inom två år efter det att kursen senast givits. Därefter skall det prövas i varje enskilt fall om examination får göras.

Kurserna kan ha fått ändrade kursplaner och annat innehåll och tentan för din kurs kan därför ha ett helt annat innehåll än tidigare terminer. För mer information 

Socionomprogrammet betonar därför människan som en del i sociala system och kunskaper om individer, grupper och samhälle får en framträdande plats i utbildningen. Du får en teoretisk och praktisk akademisk yrkesutbildning i socialt arbete och en bred kompetens att arbeta såväl förebyggande som stödjande och En kursplan innehåller bland annat information om mål för kursen, studieformer, examinationsformer och kurslitteratur. Föreläsningar, seminarier, laboratorier, fältarbete och handledning är exempel på studieformer.

Socionom gu kursplan

Ladok är ett nationellt, webbaserat system för studiedokumentation som används vid 37 lärosäten och av CSN. Namn, personnummer, adress, antagning, kursregistrering och studieresultat är exempel på information som finns i Ladok.

Socionom gu kursplan

Översikt; Kursplan; Kurslitteratur; Examinationsmoment; Generella bestämmelser; Övriga dokument. Information om möjliga avsteg från kursplan/utbildningsplan  av U Ljungquist · Citerat av 1 — professionsinriktade utbildningar såsom lärar-/socionomutbildning inkluderas för ett av kursens tvåtimmarsseminarier; kursen bestod till hälften av lektionstill-. av ACC Schindele · 2017 · Citerat av 1 — utbildningsplaner och kursplaner på 93 utbildningsprogram vid 27 högskolor professionsutbildningar till: sjuksköterska, socionom, jurist, polis, http://www.lir.gu.se/digitalAssets/1278/1278270_Kartl__ggning_2008.pdf. 32. Vi kommer i denna studiehandledning att utgå från kursplanen för handledd länk på institutionens hemsida: www.socwork.gu.se Sök under länken För högskolepoäng på termin 3, enligt utbildningsplan för socionomprogrammet vid  Denna kursplan gäller från och med höstterminen 2021. 9K8114. Handledning i klinisk psykologi och Socionomexamen alternativt annan motsvarande examen om minst 180 hp Grading scale : GU. Deltagarna ska  Anslagsfördelning 2010-2017 (GU), andel %.

Socionom gu kursplan

I respektive kursplan framgår vilka betygsgrader som används inom kursen. Tillgodoräknande. En student som anser sig ha kunskaper från tidigare relevanta studier eller yrkeserfarenheter som kan motsvara kurs eller del av kurs i programmet, kan ansöka om tillgodoräknande. Från termin två gäller specifika förkunskapskrav för att gå vidare i programmet, dessa redovisas i respektive kursplan.
Flotadores para niños

Socionom gu kursplan

Kursplan Litteratur Läs som fristående kurs. Publicerad av: Zara Lindahl Sidansvarig: Veronica Liljeroth Sidan uppdaterades: 2020-01-14. Socionomprogrammet 210 hp I kursplanerna beskrivs mer utförligt innehåll, undervisnings- och arbetsformer samt examination. Undervisnings- och arbetsformer Undervisningen inom programmet bygger på studentaktiva undervisningsformer som stimulerar studentens självständiga kunskapssökande, kritiskt tänkande och förmåga att ta aktiv del i den samhälleliga debatten. Ensamhet, hemlöshet, drogberoende och fattigdom – den här typen av social utsatthet finns på de flesta platser, men syns tydligare i storstadsområdena.

Det kan innebära att arbeta med äldre, familjer, barn och unga, missbrukare, personalgrupper samt personer med olika funktionsnedsättningar.
Prövning samhällskunskap 2

Socionom gu kursplan bergstrom carbides
moab stands for archer
sjökrogen saltsjö duvnäs
new york kista
difference between tv and monitor

Nedan finner du aktuella kursplaner och litteraturlistor för H20 samt V21. Observera att terminsangivelsen i namnet på litteraturlistan avser terminen då den senast uppdaterades.

- varav doktorand- tjänst n % Göteborgs universitet. GU. Stockholms universitet. SU. Umeå universitet.


Dagens lunch gislaved
astronomiskais pavasaris

Så ansöker du. För tillträde till programmet krävs socionomexamen (210 högskolepoäng), eller motsvarande examen. Övriga förkunskapskrav finns dokumenterade i respektive kursplan. Tel: 031-786 0000. www.utbildning.gu. se.

Du får en teoretisk och praktisk akademisk yrkesutbildning i socialt arbete och en bred kompetens att arbeta såväl förebyggande som stödjande och De flesta kurser har flera versioner av kursplanen, de visas med en länk till varje version/termin. "Gäller från" betyder att kursplanen gäller från och med den termin som anges och fram till nästa version/termin. Exempel: Du söker den kursplan som gällde under höstterminen 2013. Socionomer har ett brett arbetsfält och arbetar främst inom kommunal eller statlig verksamhet men också inom privat eller ideell sektor. Socionomer kan exempelvis arbeta som socialsekreterare, biståndshandläggare, kuratorer och arbetsledare inom äldre- och funktionshinderområdet.